NIC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของวิทยาลัย
แผนผังภายในวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
คู่มือ v-cop

SAR วก.นายายอาม
SAR ประจำปี 2558
SAR ประจำปี 2559
SAR ประจำปี 2562
SAR ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

PLC วก.นายายอาม
• PLC 1/63
• PLC 2/63

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางเรียนสำหรับนร.นศ.
• แผนกวิชาช่างยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)
• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอนสำหรับครูผู้สอน
• ครูแผนกวิชาช่างยนต์
• ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ครูแผนกวิชาการบัญชี
• ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ครูแผนกวิชาการโรงแรม
• ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูผู้สอนทวิศึกษา

• โครงการ นร. ระดับ ปวช.
• โครงการ นศ. ระดับ ปวส.
• บทคัดย่อโครงการนร.นศ.
• ขอส่งแบบเสนอโครงร่างโครงการของนร.นศ.

• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.1/2557
• บทคัดย่องานวิจัยครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2557
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2562
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.2/2562
• วิจัยในชั้นเรียนครู ภ.1/2563

• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
• วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ติดต่อวิทยาลัย
• ที่อยู่ เบอร์โทร

ติชม


buy.png
images.png ประกาศผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
images.png ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 1-2564 ปวช.
images.png รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
images.png ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ โควต้า รอบ 1
images.png ประกาศ มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
images.png ประกาศ มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19
images.png ประกาศ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

buy.png
images.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ
images.png ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
images.png ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
images.png ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
images.png ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

buy.png
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์ รอบที่ 2) จำนวน 1 อัตราNew.gif
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล (ช่างยนต์)New.gif
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัด (ช่างยนต์)New.gif
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

ข้อมูลส่วนบุคคล


กิจกรรมย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์โครงการประฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-04-18 13:39:30 4302 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนปกป้องพืนป่า
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-13 12:50:30 3939 0 Approve
ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนายายอามทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การฯ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-06 02:32:30 4133 0 Approve
ขอแสดงความยินดีกับนักมวยสมัครเล่น (ญ) การแข่งขันอาชีวะเกมส์ 'หนุมานเกมส์' ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12
เมื่อ : 2017-07-20 17:38:59 5327 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


pes2.png


::::การจัดการองค์ความรู้::::

::::เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง::::

free visitor counters

กระทู้ล่าสุด

สถิติ
เยี่ยมชม
428901